Powrót do strony strony głównej

Formularz rekrutacji 2

Harmonogram

Regulamin uczestnictwa

DO POBRANIA

Rormularz rekrutacji 1

Powrót do strony strony głównej

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych w zajęciach edukacyjnych z obsługi komputera i internetu oraz bezpiecznego korzystania z tych technologii.

Fundacja „Równik” otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Pora na Seniora”. W ramach projektu została stworzona przestrzeń dla Seniorów w której nauczymy bezpiecznego korzystania z Internetu oraz obsługi e-usług np.: e-zdrowie, e-bankowość, e-kultura, e- nauczanie. W celu integracji będą realizowane wydarzenia kulturalne: wyjście do kina, teatru, muzeum oraz dwa wydarzenia zorganizowane pod życzenie Seniorów.

Zapraszamy do udziału osoby w wieku 60+ z dysfunkcją wzroku, mieszkańców miasta Bydgoszczy.

Program szkolenia obejmuje:

 

I Moduł: Mobilny dostęp do informacji cyfrowej: 70 godz i będzie obejmował następujące tematy:

 

1. Podstawowa obsługa urządzeń mobilnych,

 

- okno na świat czyli zagadnienia związane z pocztą email, komunikacją przy pomocy wideokonferencji, widomości tekstowych oraz mediów społecznościowych,

- obsługa najpopularniejszych mediów społecznościowych,

- poruszanie się po stronach internetowych tj. sprawdzenie pogody, bieżących wydarzeń w kraju i za

granicą.

 

2. Bezpieczne korzystanie z technologii teleinformacyjnej i Internetu:

( podstawowe zasady )

bezpieczeństwa w sieci, zagrożenia w Internecie, niebezpieczne treści, kradzież danych osobowych,

wyłudzenie poufnych danych, kradzież tożsamości, zagrożenia techniczne - wirusy, ).

 

 

 

 

3. e-usługi: ( rejestracja, logowanie, użytkowanie, anulowanie):

- prenumerata gazet i czasopism on-line,

- e-zdrowie rejestracja online,

- e-usługi związane z bankowością,

- e-learning, czyli automatyczne nauczanie na odległość

- e-usługi związane z kulturą, turystyką itp.

II. Moduł wydarzenia kulturalne; w ramach projektu zaplanowano 6 wydarzeń np:

- wyjście do kina, teatru, muzeum

- 2 zorganizowane pod życzenie UP

lub organizacja całego modułu przez animatora czasu wolnego.

Indywidualnym wsparciem psychologicznym zostaną objęci uczestnicy, którzy wyrażą chęć uczestnictwa - przewiduje się dla 20 osób.

 

W celu wzmocnienia integracji społecznej uczestników projektu zapewniony będzie catering oraz przerwa kawowa. Podczas obiadu uczestnicy będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, swobodnie porozmawiać. Jest to bardzo cenny moment na nawiązanie kontaktów i bliższych znajomości.