24 listopada 2022

Wykształcenie pedagogiczne. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiczny, Specjalność Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Posiada dyplomy ukończenia kursów „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego” oraz „Psychologiczny trening grupowy – trener treningów grupowych”. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej w zakresie prowadzenia zajęć na temat: socjologii i resocjalizacji, komunikacji, budowania zespołu, warsztatu motywacji do działania, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, bilansu predyspozycji. 

Mgr. Małgorzata Wojnowska
Pedagog, Coach, Mediator.