Fundacja "Równik" informacje:

Rozstrzygnęło rozeznanie rynku z dnia 15.09.2021 r.

Na rozeznanie rynku w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, które spełniły wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu. Wybrano ofertę: PROFES Łukasz Ociesielski.

W terminie do 23.09.2021 r. Zamawiający skontaktuje się Oferentem w celu podpisania umowy na realizację wsparcia.

RR Psycholog

Fundacja "Równik" informacje:

Rozstrzygnęło rozeznanie rynku z dnia 11.08.2021 r..

Na rozeznanie rynku w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu. Wybrano ofertę: M&M Events Group Michał Wiśniewski, ul. Ku Wiatrakom 11/105, 85-856 Bydgoszcz

W terminie do 18.08.2021 r. Z.amawiający skontaktuje się Oferentem w celu podpisania umowy na realizację kursu

RR i Moduł załączniki

RR I Moduł