Poradnictwo w zakresie coachingu, mentoringu

i doradztwa zawodowego

Poradnictwo w tym zakresie jest narzędziem które wspomaga rozwijanie kariery zawodowej.

Coaching to proces w którym coach pomaga w osiągnięciu określonych celów zawodowych. Coach wspiera w realizacji celów, dając mu wsparcie emocjonalne i motywuje do działania.

Mentoring to forma wsparcia w której mentor przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie. Mentor pełni rolę przewodnika, doradcy i wzoru do naśladowania.

Doradztwo zawodowe to proces w którym pomaga w określeniu swoich umiejętności, zainteresowań i celów zawodowych. Pomaga zrozumieć rynek pracy, dostarcza informacji o możliwościach kariery oraz wspiera w podejmowaniu decyzji.

Poradnictwo we wszystkich dziedzinach prowadzimy w formie konsultacji indywidualnych oraz grupowych.

Słuchamy, edukujemy, pomagamy

 

W Fundacji Równik świadczymy poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze,

pielęgniarskie oraz coaching, mentoring i doradztwo zawodowe.

 

Wykwalifikowany zespół specjalistów w oparciu o najwyższe standardy gwarantuje kompleksowe poradnictwo.

 

Pomagamy dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom.

Poradnictwo Prawne

Poradnictwo prawnicze jest to udzielanie porad, informacji i analizie problemów prawnych. Pomaga zrozumieć prawa, obowiązki oraz udziela praktyczne wskazówki jak rozwiązać problemy.

Poradnictwo prawnicze jest istotne ponieważ prawo jest skomplikowane oraz trudne do zrozumienia.

Poradnictwo Pielęgniarskie

Celem poradnictwa pielęgniarskiego jest udzielenia wsparcia oraz fachowych porad w zakresie opieki zdrowotnej. Pielęgniarki, pielęgniarze oraz ratownicy medyczni poświęcają swoją wiedzę oraz umiejętności aby pomóc pacjentom zrozumieć ich stan zdrowia, diagnozy lekarskie, zalecenia dotyczące leczenia i opieki.

Poradnictwo Psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne jest ważnym ogniwem w systemie opieki zdrowotnej, zapewnia pomoc osobom które jej najbardziej potrzebują. Ma za zadanie pomóc w osiągnieciu dobrego stanu psychicznego, poprawie jakości życia, radzeniu sobie z trudnościami oraz pozwala nazwać problem odpowiednim imieniem.

Kadra Fundacji

24 listopada 2022
Wykształcenie pedagogiczne. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiczny, Specjalność Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Posiada dyplomy ukończenia kursów „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego” oraz „Psychologiczny trening grupowy – trener treningów grupowych”. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz
24 listopada 2022
Wykształcenie pielęgniarskie. Ukończyła Akademię Medyczną w Bydgoszczy na Wydziale Nauk o Zdrowiu i uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa. Swoje doświadczenie zdobywała w takich placówkach jak, Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy na stanowisku pielęgniarki oraz z-ca pielęgniarki oddziałowej, Szpital
24 listopada 2022
Pedagog, oligofrenopedagog, trener, coach, terapeuta osób z autyzmem, diagnosta i terapeuta procesów integracji sensorycznej, specjalista w zakresie socjoterapii, treningu umiejętności społecznych, w trakcie studiów z zakresu psychologii klinicznej. Specjalista w zakresie organi-zacji i zarządzania oświatą oraz funduszami europejskimi. Diagnosta i
24 listopada 2022
Wykształcenie w zakresie psychologii oraz nauk medycznych, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.  Autorka i współautorka ponad 30 publikacji naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Prowadzi  diagnostykę neuropsychologiczną, poradnictwo psychologiczne, warsztaty mindfulness oraz zajęcia
24 listopada 2022
Wykształcenie psychologiczne oraz filozoficzne. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Kierunek Psychologia, Specjalność Psychologia Kliniczna. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej – nawiązywanie kontaktu, budowanie zaufania, wsparcie i poradnictwo psychologiczne, motywowanie do zmian. Posiada umiejętności trenerskie w zakresie prowadzenia zajęć
21 września 2023
Doradca zawodowy, trener, psycholog zarządzania, członek zarządu Fundacji Równik. Wykształcenie wyższe na kierunku Psychologia Zarządzania, obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku Psychologia, specjalizacja Psychologia Kliniczna. Głównym zainteresowaniem jest człowiek, jego rozwój i zdrowie psychiczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując